ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เปิดกิจกรรมและร่วมชี้แจงประโยชน์ของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด พร้อมสำรวจปักหมุดจุดดำเนินการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๕๐ บ่อ
 


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เปิดกิจกรรมและร่วมชี้แจงประโยชน์ของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด พร้อมสำรวจปักหมุดจุดดำเนินการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๕๐ บ่อ ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ปัญหาในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ทั้งยังส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยมี นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายคงศักดิ์ สังขมุรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ เขาขยาย ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท