ข่าวผู้บริหารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจ พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่สกลนคร
 


วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๕๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจ พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่สกลนคร ในการนี้ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมต้อนรับด้วย ณ ค่ายกฤษณ์สีวะรา, ครัวพระราชทานและศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครสกลนคร , วัดพระธาตุเชิงชุมและอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จังหวัดสกลนคร