ข่าวผู้บริหารนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางพร้อมคณะมูลนิธิปิดทองหลังพระ นำโดย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างฝายสากอฯ
 


นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางพร้อมคณะมูลนิธิปิดทองหลังพระ นำโดย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างฝายสากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ตามแนวประชารัฐ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมสนับสนุนเครื่องจักรและช่างคุมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ มอบหมายช่างอบต. และจัดอาหารสนับสนุนการทำงานแบบประชารัฐ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่มาช่วยกันเป็นแรงงานในการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส