ข่าวผู้บริหารนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
 


นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร