น้ำพริกแกงบ้านห้วยหลอ

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอบางกล่ำ
เทศบาลตำบลท่าช้าง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


การรวมกลุ่มเพื่อนำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปหรือผลิตเป็นเครื่องแกงเพื่อใช้ในการประกอบอาหารช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0814799386
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 252 ครั้ง