โฮมสเตย์ บ้านจ่าก้อง
501-1,000 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ
อบต.ป่าแฝก

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


แรงบันดาลใจในการก่อสร้างบ้านพักโฮมสเตย์เพื่อต้องการให้ผู้มาพักได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบ ธรรมชาติที่อุดทสมบูรณ์ การดำรงชีพแบบเรียบง่ายด้วยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชแบบธรรมชาติ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ มีสระน้ำใกล้ตัวบ้าน โดยมีการจัดกิจกรรมเสริม สำหรับผู้เข้าพัก กิจกรรมมที่เป็นภูมิปัญญสพื้นบ้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม เช่น การตกปลา เก็บผัก ปั่นจักรยานชมหมู่บ้าน ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงจากแปลงปลอดสารพิษ ชมสระบัว ตักบาตรบาตร ไหว้พระ และเข้าครัวปรุงอาหาร (บางมื้อ) เป็นต้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0869177052
Facebook : สุทิน ทองเอ็ม
Line ID : 0869277052
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 347 ครั้ง