ผลิตภัณฑ์สมุนไพร แชมพู ครีมนวดผม ลูกประคบ ยาหม่อง
0 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสารภี
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เริ่มจากการเข้าร่วมอบรมจากสำนักงานพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาทดลองทำ จนสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0861832583
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : nongphueng.sarapee@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 966 ครั้ง