ไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น
อบต.บ้านกาศ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 086-11722520
Facebook : -
Line ID : tor2250
E-mail address : yuparaj.102@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 882 ครั้ง