สวนบัวชมพูรีสอร์ท
501-1,000 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: ลานกางเตนท์

ที่ตั้ง: จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว
เทศบาลตำบลแม่นะ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นหมู่บ้านเล็กๆ เชิงเขา ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย มีบ้านเรือนประมาณ 350 ครอบครัว อาชีพส่วนใหญ่ชาวบ้านทำการเกษตร ทำนา ปลูกผัก ผลไม้ ที่นี่ชาวบ้านสามารถหาอาหารจากผืนป่าได้ เช่น หน่อไม้ เห็ด ผักหวาน เป็นต้น ในตัวอำเภอจะมีตลาดสดให้สามารถเลือกซื้ออาหารได้มากมาย ทั้ง ข้าว ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ รวมถึงเครื่องปรุงต่างๆ ในท่ามกลางหุบเขา ที่นี่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปิง แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ สามารถเพาะปลูกได้ทั้งปี ที่นี่ฤดูกาลชัดเจน ฤดูร้อน ฝน และหนาว พืชพรรณจึงมีความหลากหลาย มีความมั่นคงทางอาหาร พื้นดิน สายน้ำ อากาศ เหมาะแก่การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี ที่นี่เราปลูกพืชในระบบอินทรีย์แบบยั่งยืน ข้าว ผัก และผลไม้ อาหารของเราจึงมีความหลากหลายทั้งผักพื้นบ้านเฉพาะถิ่น และผักเศรษฐกิจทั่วไป ที่สำคัญปลอดภัยจากสารเคมีช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 089 946 3565
Facebook : สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี Organic Agriculture
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 1463 ครั้ง