ตะกร้าไม้ไผ่
9 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กว้าง 15 นิ้ว สูง 17 นิ้ว

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


จากรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ยังคงอยู่ต่อเนื่องและยั่งยืน การจักสานตะกร้าไม้ไผ่ ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง จึงเกิดจากความคิดในการที่จะนำเอาไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมูบ้าน นำมาแปรรูปเป็นตะกร้า เพื่อเพิ่มมูลค้า สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ครัวเรือนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0946120110
Facebook : จันทกานต์ บาลชมภู
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 72 ครั้ง