ผ้าทอ
399 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ผืน

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงได้ดำเนินการส่งเสริมการฝึกอบรมการเลี่้ยงและผลิตไหมอีรี่อย่างถูกวิธีให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจและได้ให้ความรู้ในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติจากเส้นไหม เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพใหม่ๆให้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม และให้ประชาชนในพื้นที่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่สามารถนำไปเป็นของฝากของที่ระลึกช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0930460315
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 117 ครั้ง