ผัก/ผลไม้
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอนาดี
อบต.ทุ่งโพธิ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: มัด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผักที่เกิดเองตาธรรมชาติ และผักที่ปลูกเองช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 098-8524768
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 41 ครั้ง