ผัก/ผลไม้
30 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอนาดี
อบต.ทุ่งโพธิ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กิโล/มัด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


พื้นที่ปลูก เป็นที่ราบเชิงเขา มีฝนตกชุก จึงให้ผลไม้รสดีกว่าพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดปรานบุรีช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0845340531
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 38 ครั้ง