น้ำมัลเบอรรี/ ต้นไม้หม่น
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอนาดี
อบต.ทุ่งโพธิ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขวด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นพืชที่ปลุกง่ายในพิ้นที่ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0849466055
Facebook : -
Line ID : 0849466055
E-mail address : nt-E=guiToar@hotrnail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 52 ครั้ง