ผัก/ผลไม้/แปรผลไม้/ขนมไทย
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอนาดี
อบต.ทุ่งโพธิ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ถุง/กล่อง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผลไม้ในพื้นที่ตำบลทุงโพธิ์ มีมากตามฤดูการ กิหรอขายไม่ทันทำให้เน่าเสีย จึงเกิดการร่วมกลุ่มเพือแปรปรูผลไม้ เช่นมะนาวดอง หน่อไม้ดอง กล้วยตาก ขนุมทอด กล้วย เบรตแตกเป็นต้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0988840358
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 44 ครั้ง