ผัก/ผลไม้
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอนาดี
อบต.ทุ่งโพธิ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: มัด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นผักที่เกิดตามห้วยหนอง/คลองบึง เช่นผักหนาม/ผักกูด ผััหวานป่า /กล้วย /มะไฟช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 061-5538674
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 39 ครั้ง