น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (เช่น น้ำสมุนไพร น้ำผัก น้ำผลไม้)

ที่ตั้ง: จังหวัดสระบุรี อำเภอเสาไห้
อบต.เริงราง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขวด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ทดลองทำโดยนำส่วนผสมข้อมูลมาจากอินเตอร์เน็ต ผสมกับสมุนไพรที่ได้จากท้องถิ่น จึงเกิดเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0928431737
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : reangrang_52@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 101 ครั้ง