เมล็ดพันธุ์ข้าว-ข้าวสารคัดที่ 1-2-3 ข้าวปลอดสาร ข้าวกล้อง
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดสุรินทร์ อำเภอสนม
อบต.หัวงัว

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เมล็ดพันธุ์ข้าว-ข้าวสารคัดที่ 1-2-3 ข้าวปลอดสาร ข้าวกล้องช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0872432568
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 43 ครั้ง