กล้วยกวนวังไคร้
30 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง
อบต.วังไคร้

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 250 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป ไม่มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ประกอบกับในพื้นที่มีการปลูกกล้วยน้ำว้าเป็นจำนวนมาก และมีปราชญ์ที่มีความรู้ด้านการทำกล้วยกวน จึงได้เกิดแนวคิดการแปรรูปกล้วย เป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับภาคครัวเรือนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0819036168
Facebook : บุญชุ มีทรัพย์
Line ID : boonchoo1959
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 1011 ครั้ง