งานบายศรี
15000 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า
เทศบาลตำบลตะค่า

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ชิ้น

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ประเพณีบายศรีสู่ขวัญใช้เครื่องเชิญขวัญที่เรียกว่า บายศรี ทำด้วยใบตอง รูปคล้ายกระทง เป็นชั้น ๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไปตามลำดับ เป็น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น มีเสาปักตรงกลางเป็นแกน มีเครื่องสังเวยวางอยู่ในบายศรี และมีไข่ขวัญ (ไข่ต้ม) เสียบอยู่บนยอดบายศรี มีหลายประเภท เช่น บายศรีตอง บายศรีปากชาม บายศรีใหญ่ มีบายศรีเทพ บายศรีพรม บายศรีต้นงานบวช บรรสังพยานาค บรรสังธรรมจักร เป็นต้น ใช้งานบวงสรวงต่าง ๆ พิธิมงคลต่าง ๆช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0861299037
Facebook : https://www.facebook.com/saai.rung.16
Line ID : 0861299037
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 71 ครั้ง