ผลผลิตทางการเกษตรไร่สุขสวัสดิ์
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (เช่น น้ำสมุนไพร น้ำผัก น้ำผลไม้)

ที่ตั้ง: จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
อบต.โนนทัน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ไร่ของเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยชื่อวิสาหกิจชุมชนห้วยเดื่อ และเป็นกลุมโอท็อปของจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นศูนเครือข่ายปราญช์ชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้ไร่สุขสวัสดิ์ ของเกษตรและสหกรณ์จังหวัหนองบัวลำภู เป็นศูนย์บ่มเพราะเกษตรรุ่นใหม่ เขต 4 ภาคอีสานตอนบน ของกรมส่งเสริมการเกษตรและเป็นศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ไร่สุขสวัสดิ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 081-9845179
Facebook : ไร่สุขสวัสดิ์ สวนเกษตรผสมผสานแบบปราณิต
Line ID : W18092518
E-mail address : wiwit.puangsawd@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 87 ครั้ง