แม่นวoกล้วยฉาบ
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
อบต.โนนทัน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


จากการที่แม่นวนได้มีการใส่ใจในการทำกล้วยฉาบขายทุกวันนี้จนสามารถตีตลาดได้และมีรายได้สู่ครอบครัวได้นั้นจนเป็นหนทางสู่การตั้งเป็นกลุ่มก้อนได้ท่านก็ได้มีมานะมีการทดลองทำแบบลองผิดลองถูกมาในตอนแรกจนกระทั่งได้มีหน่วยงานทางราชการสอนวิธีการทำแบบถูกวิธีให้ และได้ไปศึกษาดูงานในที่ต่างๆได้ความรู้ประสบการณ์ มาเพิ่มเติมได้ดีขึ้นพร้อมๆไปกับการพัฒนาเทคนิคการทำเฉพาะของตัวท่านเองไปด้วยจึงทำให้การดำเนินการในกลุ่มและชีวิตความเป็นมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ จนได้ร่วมกลุ่มกันและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ซ้ำ แม่นวนได้นำพากลุ่มมาได้ดีเรื่อยๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มแม่บ้านและหนวนงานต่างๆจากทุกที่ในจังหวัด ในด้านเทคนิคการทำวิธีการทำนำไปทำต่อได้และไม่มีการรับรองจาก อย. (อาหารและยา) และ ม.ผ.ช. (มาตรฐานการผลิตชุมชน) รับรองเรียบร้อย แม่นวนก็ได้ไปเข้ารับการอบรมกับกลุ่ม OTOP และได้เป็นสินค้าระดับจังหวัดช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 083-3624216
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 230 ครั้ง