กล้วยตากบางกระทุ่ม
35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดพิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กล้อง / 350 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


กล้วยตากบางกระทุ่ม เริ่มเมื่อประมาณปี 2547 โดยนางโป๊ว สิงหลักษณ์ ที่อพยพมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา มาอาศัยอยู่บริเวณบ้านเกาะคู หมู่3 ต.บางกระทุ่ม และได้ปลูกกล้วยน้ำว้าพันธ์มะลิอ่อง ที่นำมาด้วยจากฉะเชิงเทรา และเมื่อกล้วยออกเครือมากจนเหลือกินจึงได้นำไปตาก ซึ่งเมื่อรับประทานแล้ว จะมีรสหอมหวาน ชุ่มฉ่ำกว่ากล้วยสุกทั่วไป จึงเป็นที่นิยมทำเพื่อรับประทาน ต่อมาได้มีการทำกล้วยตากจำหน่ายโดย หมอหิรัญ วาทยานนท์ เป็นผู้มีส่วนริเริ่มและพัฒนากล้วยตากเพื่อการค้า และมีนายไผ่ นางเปา เป็นพ่อคค้าคนกลาง ในการซื้อขาย จนทำให้กล้วยตากบางกระทุ่ม เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 164 ครั้ง