ผักหวานป่า
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดนครพนม อำเภอวังยาง
อบต.วังยาง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: มัด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เก็บจากป่าช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0887719719
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : orano77@yahoo.co.th


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 46 ครั้ง