ผักและผลไม้ท้องถิ่น
0 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง
อบต.นาโพธิ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ปลูกเองขายเองช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 47 ครั้ง