ถั่วลิสงคั่วทราย
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดนครพนม อำเภอนาแก
อบต.นาเลียง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


พื้นที่ตำบลนาเลียงมีลักษณะดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับปลูกถั่วลิสงทำให้ถั่วลิสงมีเมล็ดที่เต็มฝักสมบูรณ์ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 326 ครั้ง