ผู้ถุงทอมือมัดหมี่
690 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดนครพนม อำเภอนาแก
อบต.นาเลียง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1x2

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผ้าถุงทอมือมัดหมี่ได้มีการทอมาแต่โบราณรุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบันช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 55 ครั้ง