กระติ๊บข้าวต้นคล้า
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดนครพนม อำเภอนาแก
อบต.สีชมพู

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กว้าง 12 นิ้ว สูง 18 นิ้ว ขึ้นไป

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


กระติบข้าวที่จักด้วยต้นคล้า ถ่ายทอดการจักสานมาจากรุ่นสู่รุ่นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 042530879
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
Line ID : องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 50 ครั้ง