ไข่เป็ดสดและแปรรูป
70 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดสระบุรี อำเภอหนองแค
อบต.หนองนาก

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 30 ฟอง/แผง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


จากการที่หมู่บ้านของเราได้ดำเนินโครงการ 9101 โดยการทำโครงงการ"เลี้ยงเป็ดไข่" จึงนำมาสู่การเข้าร่วมตลาดประชารัฐของอำเภอหนองแค และได้มีเครือข่ายกลุ่มอาชีพของอำเภอหนองแค ได้ให้การอุดหนุนและคนในชุมชน ในเขตติดต่อใกล้เคียง ก็ได้ให้การสนับสนุนร่วมด้วย ทำให้โครงการของเรายังได้ดำเนินการตามโครงการตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี และฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0990977986
Facebook : ไพจิตร์ พรมตา
Line ID : NOYNOYNO
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 164 ครั้ง