ไร่องุ่น
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง
เทศบาลตำบลแม่สอย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กก.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เกษตรกร ทำไร่องุ่นเป็นสถานทีท่องเทียวและการขายสินค้าช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0891113296
Facebook : https://www.facebook.com/rungnangrong.p
Line ID : w.tin
E-mail address : maesoi_city@hotmail.co.th


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 43 ครั้ง