ไข่เค็มลาวา
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอละหานทราย
อบต.โคกว่าน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 5 ฟอง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ไข่เค็มลาวา เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้กับครอบครัวช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0985942857
Facebook : วีนา บวรชาติ
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 215 ครั้ง