เตาซุปเปอร์อังโล
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เครื่องปั้นดินเผา

ที่ตั้ง: จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอละหานทราย
อบต.โคกว่าน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 28*32 เซ็นติเมตร

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เตาซุปเปอร์อั้งโล่ เป็นการรวมตัวของคนในชุมชนที่ต้องการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องราวการรณรงค์การประหยัดพลังงาน และหันมาใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน ก่อเกิดความสามัคคีในชุมชนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 084823500
Facebook : สงบ ศรประสิทธิ์
Line ID : 084823500
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 67 ครั้ง