กระเป๋า
750 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: ของใช้และของที่ระลึก

ที่ตั้ง: จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ
อบต.บุโพธิ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: สูง 9 นิ้ว ยาว 11 น้ิว

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ในพื้นที่เย็บกระเป๋าอยู่แล้ว เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าจึงดัดแปลงใช้ผ้าไหมที่มีอยู่มาเย็บเป็นกระเป๋าช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 097-3439278
Facebook : -
Line ID : 0973439278
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 219 ครั้ง