มะม่วงนำ้ดอกไม้สีทอง
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดชัยภูมิ อำเภอหนองบัวแดง
อบต.หนองแวง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นการรวมกลุ่มปลูกมะม่วงนาแปรงใหญ่ของเกษตรกรในชุมชนปลูกและผลิตมะม่วงพัณฑ์าสีทองจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0879315730
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 52 ครั้ง