แชมพู , สบู่
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดชัยภูมิ อำเภอหนองบัวแดง
อบต.หนองแวง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขวด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


นำพืชสมุนไพรที่ปลูกในพื้นที่มาแปรรูปเป็นพลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพิ่มคุณค่าโดยใช้ภูมปัญญษท้องถิ่นประกอบความรู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0801507020
Facebook : บุญชิต สมัตถะ
Line ID : บุญชิต สมัตถะ
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 348 ครั้ง