เห็ด
35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอพุทไธสง
เทศบาลตำบลพุทไธสง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ถุง,ห่อ

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เห็ดคือราขนาดใหญ่มีการเจริญเติบโตเป็นเส้นใย เมื่อถึงระยะสืบพันธุ์เส้นใยจะรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน ดอกมีทั้งชนิดไม่มีพิษ กินได้.ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0928530971
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 100 ครั้ง