สมุนไพรน้ำมันเหลือง
45 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดปัตตานี อำเภอแม่ลาน
อบต.ม่วงเตี้ย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 20 ซีซี

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เริ่มจาก ชมรมผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมกันมาอย่างต่อเนื่องในการออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละไม่น้อยกว่า 30 นาที ทำให้ผู้สูงอายุร่างกายแข็งแรงอารมดีได้ ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ประจำ และมีการตรวจร่างกายอยู่ประจำสม่ำเสมอได้พบว่าโรคที่ผู้สูงอายุเป็นมาก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปวดเขา เลยมีหน่วยงานเข้ามาทำประชุมประชาคม ความต้องการของชุมชนต้องการอะไรนอกเนืองจากการได้เสนอโครงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น จากข้อมูลที่มีอยู่ของหมอพื้นบ้าน รุ่น ปู ย่า ตา ยาย มาสืบทอดให้ลูกหลานโดยมีทางวิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี กับวิทยาลัยสาธารณสุขจังหวัดยะลา มาเป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนงบประมาณ ทางด้านความรู้วิชาการ และการส่งเสริมอาชีพ การปลูกสมุนไพรอินทรีย์และแปรรูปสมุนไพรทำเป็นยาใช้เองในชุมชนและจำหน่ายสร้างเป็นรายได้เสริมช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 274 ครั้ง