ผ้าไหม ผ้าผ้ายทอมือ
500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอห้วยราช
อบต.ตาเสา

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1*2 เมตร

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นกลุ่มของแม่บ้าน หลังจากว่างเว้นจากการเก็บเกี่ยวการเกษตร จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อประกอลอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0945067519
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 36 ครั้ง