กล้วยฉาบ
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านตาขุน
อบต.พะแสง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 200

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง โดยนำผลผลิตททางการเกษตรในสวนของเองมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 095-4600494
Facebook : เขมิสรา ชูจันทร์
Line ID : anko9949
E-mail address : kamiss_naka@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 196 ครั้ง