สบู่สมุนไพร
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: ของใช้และของที่ระลึก

ที่ตั้ง: จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านตาขุน
อบต.พะแสง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: นำหนัก 100 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


กลุ่มสบู่สมุนไพร บ้านปากซวด หมู่ที่ 3 ตำบลพะแสง เป็นกลุ่มอาชีพที่ตั้งขึ้นโดยงบประมาณส่งเสริมอาชีพ ของ อบต.พะแสง เพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และนำวัตถุดิบธรรมชาติในพื้ืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0869511846
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 267 ครั้ง