ผักสด
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอประโคนชัย
อบต.โคกมะขาม

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ถุงหิิ้ว 8คูณ12

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ปลูกผักปลอดสารพิษ ขายในชุมชนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 70 ครั้ง