นำ้พริกสมุนไพร บ้านบางครก
30 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านตาขุน
อบต.พะแสง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 50 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


การตั้งกลุ่มเริ่มจาก การของบอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ จาก อบต.พะแสง ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างในการทำนำ้พริก และผลิตนำ้พริกสมุนไพรสูตรต่างๆขาย สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 085-7819066
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 248 ครั้ง