ผักปลอดสารพิษ
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอบ้านกรวด
อบต.หินลาด

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ไม่มีสารพิษช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0861193901
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 26 ครั้ง