ไข่เค็ม
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง อำเภอแกลง
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 3 ฟอง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นการนำสินค้าจากกลุ่มผู้ดูแลผู้พิการและผู้พิการในตำบลบ้านนามาแปรรูปและจำหน่ายช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 093-8699968
Facebook : -
Line ID : noz34
E-mail address : nozzeed@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 38 ครั้ง