ไข่ไก่สด และผักสด
80 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอโพนทอง
อบต.พรมสวรรค์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: แผง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


-



ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0624850046
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 43 ครั้ง