ผักสด
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอโพนทอง
อบต.พรมสวรรค์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: มัด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


-ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0611655758
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 160 ครั้ง