ผ้าทอมือ
250 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอประโคนชัย
อบต.จรเข้มาก

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กว้าง80ซม.ยาว2เมตร

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 18 ประธานกลุ่มแม่บ้านคือ นางนงค์นุตร์ เรืองจำรัส และต่อมาเมื่อปี 2549 มีสมาชิกทั้งหมด 20 คน และได้จดทะเบียนกลุ่มกับวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี 2550 และได้ส่งผ้าขาวม้าทอมือลายขัดเป็นพื้นฐานของมาตรฐาน มผช. ปี 2551 ส่งผ้าขาวม้าไหม ขอคัดสรรดาวและได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสามดาว ปี 2553 ได้จดทะเบียนกลุ่มอาชีพกับองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2553 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ตั้งอยู่ที่ 208 หมู่ที่ 18 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0821527280
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 47 ครั้ง