สัปรด/มะนาว
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์
อบต.ท่าทอง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ลูกละ

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


สัปรด รสชาติดี หวานอร่อยช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0638359965
Facebook : wasa All Time
Line ID : e23edg
E-mail address : watch-won@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 39 ครั้ง