กลุ่มผลิตสมุนไพรแปรรูปตำบลสินปุน
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอพระแสง
อบต.สินปุน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 200 มิลลิกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ยาสมุนไพรขมิ้นดำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบขาดขมิ้นดำบดผง 100% ไม่มีสิ่งเจือปนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 087-2650840
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : tudtoo27@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 98 ครั้ง