หอมกระเทียม
150 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
อบต.ซับสมบูรณ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นการพักช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวจากอ้อยและข้าวโพด จึงทำให้พื้นที่ว่างเพิ่มรายได้ในครัวเรือนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 086-1618642
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 46 ครั้ง